Условия лечения

 1. Це Положення створено з метою поліпшення врегулювання відносин, що виникають між стоматологічною клінікою ТОВ «Сергодент» і пацієнтом при наданні стоматологічної допомоги.

 2. Це Положення розроблено відповідно до
  «Основ законодавства України про охорону здоров'я»,
  Закону України «Про захист прав споживачів»,
  Наказу МОЗ України №305 від 21.11.2000 року «Про затвердження критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги I, II, III рівнях (амбулаторна допомога)»,
  Наказу МОЗ України №507 від 28.12.2002 року «Про затвердження нормативів надання стоматологічної допомоги та показників якості медичної допомоги».

 3. Стоматологічна клініка ТОВ «Сергодент», надає стоматологічну допомогу населенню, і є виробником і одночасно продавцем стоматологічних послуг, а його пацієнти - споживачами цих послуг. Існування зазначених відносин стає очевидним при виготовленні зубних протезів, пломб, так як вони є ототожненням виразом стоматологічних послуг (допомоги). Стоматологічна клініка ТОВ «Сергодент», як продавець стоматологічних послуг, несе відповідальність за їх якість і матеріали. У зв'язку з цим виникає необхідність у встановленні термінів гарантії і термінів служби при наданні стоматологічної допомоги. Згідно з чинним цивільним законодавством пацієнт, є споживачем послуг, в разі виявлення в виконані послуги недоліків, має право висунути вимоги про усунення недоліків і відшкодування збитку. Відсутність встановлених виробником термінів гарантії і термінів служби не знімає і не знижує ступеня відповідальності виробника за належну якість послуг. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», якщо термін служби не встановлено, то він дорівнює десяти рокам з дня прийняття виконаної роботи споживачем, а термін гарантії - шістьом місяців.

  Гарантійний період - це період, протягом якого у разі виявлення недоліків у виконаній роботі, пацієнт має право за своїм вибором вимагати:

  • безоплатного усунення недоліків виконаної роботи;
  • відповідного зменшення ціни за виконану роботу;
  • повторного виконання частини роботи або роботи в цілому з матеріалу такої ж якості;
  • відшкодування понесених фінансових витрат по усуненню недоліків виконаної роботи;

  Недолік - це невідповідність наданої стоматологічної послуги обов'язковим вимогам медичних стандартів.

  Термін служби стоматологічних послуг стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент», (виготовлені зубні протези, пломби і т.д.) розраховується з дня їх виготовлення і визначається періодом часу, протягом якого послуга придатна до використання.

  Протягом встановлених термінів служби стоматологічна клініка ТОВ «Сергодент» відповідає за суттєві недоліки, що виникли з її вини, як виконавця.

  Суттєвою недолік - це недолік, який робить неможливим чи робить неприпустимим користування результатом роботи відповідно до його цільового призначення, або який не може бути усунутий, або на усунення якого потрібні великі витрати (наприклад: повний перелом протеза або випадання пломби).

  У разі виявлення істотних недоліків у виконаній роботі, допущених з вини лікаря стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент», пацієнт має право пред'явити виконавцю вимога про безоплатне усунення недоліків після закінчення встановленого гарантійного терміну, в межах терміну служби. Якщо термін служби не встановлено, то протягом 10 років з дня прийняття виконаної роботи зазначені вимоги повинні бути усунені лікарями стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент», протягом 20 діб з дня пред'явлення вимоги пацієнтом, якщо інший строк не встановлений договором.

  Якщо дана вимога не задоволена у встановлений термін, пацієнт на свій розсуд має право вимагати:

  • відповідного зменшення ціни на виконану роботу;
  • відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи своїми силами або третіми особами;
  • розірвання договору про виконання роботи і відшкодування збитків;

 4. Згідно з чинним законодавством стоматологічна клініка ТОВ «Сергодент» зобов'язана:

  1. протягом встановленого гарантійного строку усунути всі недоліки, виявлені пацієнтом;
  2. протягом встановленого терміну служби - усувати тільки істотні недоліки.

 5. Лікар стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент» доводить до відома пацієнта призначені терміни служби і терміни гарантії виготовлених зубних протезів, пломби і т.д

  Лікар стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент» надає пацієнтові рекомендації щодо проведення необхідних заходів по догляду за станом порожнини рота (про періодичність профілактичних оглядів, проведення гігієнічних заходів, догляд за протезами, постійний догляд за імплантатами і т.д. відповідно до встановлених стандартів). У разі невиконання пацієнтом зазначених вимог, не дивлячись на його (пацієнта) інформованість з цього приводу, останній позбавляється права посилатися на недоліки (дефекти) в роботі, що виникли в результаті недотримання вказаних вимог.

  До категорії суттєвих недоліків відносяться такі, як: випадання пломби, рухливість пломби, відколи, відколи частини коронки зуба. Всі суттєві недоліки у виконаній роботі усуваються лікарем стоматологом стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент» протягом встановленого для даного виду стоматологічної допомоги терміну служби.

  Виконання гарантійного терміну збереження пломби після проведеного лікування забезпечується при:

  1. Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни порожнини рота.
  2. Гігієнічного індексу, що не перевищує 2.0 балів за Федоровим-Володкіною.
  3. Відсутність у пацієнта захворювань ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, злоякісних новоутворень, променевих уражень, важких форм ураження психіки, хронічного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, множинного карієсу, запаленні слинних залоз, аномалії положення зубів, аномалії прикусу і деформації щелеп.
  4. Відсутність патології вагітності.
  5. Показниках КПВ у віці 15-25 років - не більше 8, для 45 років і старше - 12,0.
  6. Вміст фтору у воді в зоні проживання пацієнта у відсотках від 0,8 до 1,2 мг / л.
  7. рН слини пацієнта - не нижче 6,8.
  8. Відсутність впливу шкідливих речовин на виробництві.

  Вимоги до пацієнта після проведеного лікування.

  1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне і грамотне дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (після навчання), вранці і ввечері - чистка зубів, полоскання порожнини рота після їжі.
  2. Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше ніж: для осіб у віці до 25 років - протягом року, два раз на рік;
   для осіб старших вікових груп - не менше 1 разу на рік;
   для осіб, що мають хронічні захворювання - не менше 4-х разів на рік.

  Гарантійний термін і термін служби пломби.

  Гарантійний термін служби пломби в стоматологічній клініці ТОВ «Сергодент» встановлюється з дня завершення лікування зуба і установки пломби (що фіксується в медичній амбулаторній карті), і становить 12 місяців.

  Термін служби встановлюється з дня завершення лікування зубів і постановки пломби, і становить 36 місяців.

  Претензії пацієнтів, передбачені чинним законодавством про захист прав споживачів, можуть бути подані протягом гарантійного терміну за умови, що пацієнтом виконуються такі рекомендації лікаря:

  1. Дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (гігієнічний індекс <2).
  2. Відсутність екстремальних умов для зубів (травми, колка горіхів, відкушування кісток і т.д.).
  3. Регулярне відвідування лікаря з профілактичною метою, як зазначено вище.
   Зменшення гарантійного терміну на 50% можливо тільки для пацієнтів з важкими загальними захворюваннями (ендокринна патологія, злоякісні новоутворення, порушення психіки, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і т.д.) і при наявності множинного гострого карієсу, коли уражено понад 12 зубів, про що робиться відповідний запис в амбулаторній карті хворого/

  ----------

  ПРОТЕЗУВАННЯ

  Несуттєві недоліки, які повинні бути безоплатно усунуті стоматологом ортопедом стоматологічної клініки ТОВ «Сергодент» протягом терміну дії відповідної гарантії терміну:

  1. При виготовленні вкладок і вінірів - зміна анатомічної форми, крайового прилягання, зміна кольору, рецидив карієсу по краю вкладки.
  2. Зміна кольору протезів.
  3. Відламування кламерів.
  4. При виготовленні вкладок і вінірів - випадання, рухливість вкладки, відлам частини коронки зуба.
  5. Порушення цілісності коронки мостовидних протезів, в т.ч. скол облицювання.
  6. Нещільне прилягання коронки до уступу або шийки зуба.

  Умови виконання гарантійного терміну користування зубними протезами після завершення протезування, виготовлення протезів і фіксації їх в ротовій порожнині:

  1. При дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни порожнини рота.
  2. Гігієнічного індексу, що не перевищує 2.0 балів за Федоровим-Володкіною.
  3. Відсутність у пацієнта бруксизма, деформацій щелеп, гінгівіту, генералізованого пародонтиту, афтозного стоматиту, кератозу слизової оболонки порожнини рота, лейкоплакії, проявів в порожнині рота багатоформна еритема, червоного плескатися позбавляючи Пемфігус, алергії до протезних матеріалів (пластмаса, метали, сплави), звичайного вивиху або підвивиху скронево-щелепного суглоба. Проявів загальних захворювань в порожнині рота (діабету, гастритів і новоутворень).
  4. Виникнення вторинного карієсу або пульпіту під коронкою.
  5. рН слини пацієнта - не нижче 6,8.
  6. Відсутність впливу шкідливих речовин на виробництві.

  Вимоги до пацієнта після проведеного протезування:

  1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне і грамотне дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (після навчання), вранці і ввечері - чистка зубів, зубних протезів, полоскати ротову порожнину і зубні протези після їжі.
  2. Відмова від куріння.
  3. Відвідування лікаря для корекції протезів. Ні в якому разі не проводити самосіійно корекцію зубних протезів та їх ремонт.
  4. Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень або поломки протезів - звертатися негайно.

  Інші фактори, що впливають на гарантії при користуванні протезами.

  При порушенні технології виготовлення зубних протезів матеріальну відповідальність несуть лікар-протезист (ортопед) і зубний технік в межах гарантійного терміну користування протезами.

  Гарантійний термін і термін служби користування зубними протезами.

  Гарантійний термін служби користування зубними протезами, виготовленими в стоматологічній клініці ТОВ «Сергодент» встановлюється з дня завершення протезування та фіксації зубного протеза в порожнині рота (про що є запис у медичній амбулаторній карті) і становить 12 місяців.

  Термін служби зубного протеза встановлюється з дня завершення протезування та фіксації зубного протеза в порожнині рота і становить 36 місяців.

  При порушенні гігієни порожнини рота (ГІ> 2) - термін гарантії знижується на 50%.

  Рекомендації пацієнту після проведеного протезування.

  1. Чітке виконання рекомендацій лікаря по користуванню конкретним протезом, регулярне і грамотне дотримання правил особистої гігієни порожнини рота. Вранці і ввечері чистити зуби і зубні протези, полоскати порожнину рота і зубні протези після кожного прийому їжі.
  2. Відвідування лікаря для корекції протезів. Ні в якому разі не проводити самосіійно корекцію знімних протезів і їх лагодження.
  3. Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень або поломки протезів - звертатися негайно.
  4. Претензії пацієнтів щодо зубних протезів, передбачені чинним законодавством щодо захисту прав споживачів можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну служби за умови, що пацієнт виконав рекомендації лікаря.

  З повагою.